KOBO Seattle | since 1995

Featured Artist: Reid Ozaki

Tokkuri by Reid Ozaki

Soda fired. Tokkuri is Japanese for sake container (pourer).

3.25''W x 6''H

Made in Tacoma, WA