Tiny Figure No. 12: Arms open

Stoneware, Marshmallow White glaze. Approx 3" x 2".