KOBO Seattle | since 1995

SCS22-04 Sumiko Aoki

Kiseto cup

Shigaraki, Japan  

3" x 3.25"