KOBO Seattle | since 1995

SCS22-02 Sumiko Aoki

Kiseto cup

Shigaraki, Japan

4.5" x 2.75"