KOBO Seattle | since 1995

SCS22-04 Marissa Childers


Tea Bowl, White Stoneware, Soda Fired

Oklahoma City, OK

3.25"x3.5"