KOBO Seattle | since 1995

SCS22-01 Marissa Childers


Tumbler, white stoneware, Soda fired

Oklahoma City, OK 

6.25"x3"